Partners

Business Partners

ADTS, s.r.o. ADTS, s.r.o.
Poľovnícka 50, 013 25 Stráňavy
Alanata a.s. Alanata a.s.
Krasovského 14, 851 01 Bratislava
ANTES GM, spol. s r.o. ANTES GM, spol. s r.o.
Jilemnického 25, 911 01 Trenčín
ATIS GROUP s. r. o. ATIS GROUP s. r. o.
Ružomberská 6, 821 05 Bratislava
BETAMONT s.r.o. BETAMONT s.r.o.
Lieskovska cesta 456, 960 03 Zvolen
CI-servis SK, s.r.o. CI-servis SK, s.r.o.
Werferova 1, 040 11 Košice
DELTECH, a.s. DELTECH, a.s.
Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
DIGISYS, s.r.o. DIGISYS, s.r.o.
Kupecká 1357/16, 949 01 Nitra
DSW Services s.r.o. DSW Services s.r.o.
Robotnícka 12, 831 03 Bratislava
E.D.T. spol. s r. o. E.D.T. spol. s r. o.
Galvaniho 4324/8, 821 04 Bratislava
ELEKO s. r. o. ELEKO s. r. o.
Námestie sv. Jána Bosca 183, 010 04 Žilina
ELIMER, a.s. ELIMER, a.s.
Srnianska 19, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
EMM, spol. s r.o. EMM, spol. s r.o.
Sekurisova 16, 841 02 Bratislava 42
ENGIE Services a.s. ENGIE Services a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
FB Group s. r. o. FB Group s. r. o.
Bancíkovej 1/A, 82103 Bratislava - Ružínov
FIRE PREVENTION s. r. o. FIRE PREVENTION s. r. o.
Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava
HDS, a.s. HDS, a.s.
Matúškova 7, 026 01 Dolný Kubín
Ing. Ladislav Tuba - tanma Ing. Ladislav Tuba - tanma
Hlaváčikova 25, 841 05 Bratislava
KaAtel s.r.o KaAtel s.r.o
Trenčianske Jastrabie 331, 91322 Trencianske Jastrabie
KV-Security s.r.o. KV-Security s.r.o.
Panónska cesta 7, 85104 Bratislava
LYNX s.r.o. LYNX s.r.o.
Jelačičova 8A, 82108 Bratislava
MK alarm s.r.o. MK alarm s.r.o.
Garbiarska 905, 031 01 Liptovský Mikuláš
MP Elektronik spol. s r.o. MP Elektronik spol. s r.o.
Bohúňova 22, 811 04 Bratislava
NECTEL, spol. s r.o. NECTEL, spol. s r.o.
Hrachová 18D, 821 05 Bratislava
NETmont, s.r.o. NETmont, s.r.o.
Šaštínska 5, 841 04 Bratislava
protectus s.r.o. protectus s.r.o.
Novozámocká 224, 949 05 Nitra
RHOMBUS, s.r.o. RHOMBUS, s.r.o.
Einsteinova Business Center, 851 01 Bratislava
RONY s. r. o. RONY s. r. o.
Buzulucká 7, 040 22 Košice
Sectro s. r. o. Sectro s. r. o.
Zátišie 12, 831 03 Bratislava
Security systems s.r.o. Security systems s.r.o.
Kalinčiakova 3370/12, 917 01 Trnava
STABIL spol. s r.o. STABIL spol. s r.o.
Priemyselná 5/B, 917 01 Trnava
SYTELI, s.r.o. SYTELI, s.r.o.
Duklianska 7, 071 01 Michalovce
TELECOM ALARM s.r.o. TELECOM ALARM s.r.o.
Papraďová 1A, 821 01 Bratislava
TEXNET s.r.o. TEXNET s.r.o.
Osloboditeľov 484/40, 053 14 Spišský Štvrtok
TSS Group a.s. TSS Group a.s.
Továrenská 4201/50, 018 41 Dubnica nad Váhom
UNITEC HOLDING spol. s r.o. UNITEC HOLDING spol. s r.o.
Vidlicová 14, 831 01 Bratislava
VEL Security a.s. VEL Security a.s.
Hlavná 9, 952 01 Vráble
VERDE GROUP, s.r.o. VERDE GROUP, s.r.o.
Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava
VICTOR BUSINESS DATA, spol. s r.o. VICTOR BUSINESS DATA, spol. s r.o.
Letná 42, 040 01 Košice
ZEERTS, s.r.o. ZEERTS, s.r.o.
Brigádnická 287/6, 949 05 Nitra
 

OEM Partners

Honeywell s.r.o. Honeywell s.r.o.
Mlynské nivy 71, 821 05 Bratislava
Schrack Seconet, Slovakia Schrack Seconet, Slovakia
Mudrochova 2, 835 27 Bratislava
 

Designers / Consultants